เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S330W (PCB Separator) รหัส : Aurotek_rS330W

 
 

เครื่องตัดแผ่น PCB ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S330W

 

1.การตัดแผ่น PCB ด้วยวิธี Routing ให้ค่าความเครียดในการตัดน้อยกว่าวิธีอื่นๆ โดยให้ค่าความเครียดเพียง 1/10 ของการกดตัดด้วยใบมีด และ ให้ค่าความเครียดเพียง 1/100 ของการหักด้วยมือ


2.สามารถตัดได้หลายรูปร่าง ไม่ว่าจะเป็น เส้นโค้ง, เส้นตรง, รูปตัว U, รูปตัว L เพื่อลดข้อจำกัดในการออกแบบ PCB


3.โปรแกรมง่าย ไม่จำเป็นต้องมือพื้นฐานใดๆการโปรแกรมจะทำในลักษณะของการ jog and memory คือ การเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการและกดให้เครื่องจำตำแหน่งนั้นๆ โดยจะมีกล้อง CCD ที่มีอัตราขยายสูง 10 เท่า ช่วยในการมองทำให้มีความแม่นยำสูงมาก


4.เครื่องดูดฝุ่นความแรงสูง เพื่อดูดฝุ่นผงที่เกิดจากการตัด และ เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต เพื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากการตัดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้าได้


5.ไม่จำเป็นต้องสร้างโมลด์สำหรับตัด ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก