เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S330DT-II (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS330DT
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S330W (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS330W
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S168B5-SL (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS168B5_SL
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S168 IN-LINE (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS168_IN_LINE
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S168SA (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS168SA
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S1ST (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS1ST
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S168SW (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS168SW

1