เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น AUO3000DT
รหัส : AUO3000DT
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น AUI3000 / AUI4000 / AUI5000
รหัส : AUI3000 / AUI4000 / AUI5000
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น AUO3000 / AUO4000
รหัส : AUO3000 / AUO4000
เครื่องตัดแผ่นพีซีบี ยี่ห้อ Aurotek รุ่น r-S1ST (PCB Separator)
รหัส : Aurotek_rS1ST

1