แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCT6
รหัส : Aurotek_CCT6
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCT8
รหัส : Aurotek_CCT8
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCT9
รหัส : Aurotek_CCT9
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCT9S
รหัส : Aurotek_CCT9S
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCF10
รหัส : Aurotek_CCF10
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCF12
รหัส : Aurotek_CCF12
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCF14
รหัส : Aurotek_CCF14
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCF14S
รหัส : Aurotek_CCF14S
แขนโรบอต ยี่ห้อ Aurotek รุ่น CCF17
รหัส : Aurotek_CCF17

1