Oiles Drymet LF

แสดงประสิทธิภาพด้านความเสียดทานดีเยี่ยมภายใต้สภาพภาระงานสูง
ซีรีส์ Oiles Drymet LF เป็นรองลื่นชนิดหล่อลื่นในตัวเองซึ่งประกอบด้วยวัสดุสามชั้น ได้แก่ ชั้นพลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนพร้อมสารตัวเติม ชั้นสัมฤทธิ์เผาผนึก และวัสดุโลหะรองหลัง

 

- ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น บางและน้ำหนักเบาสำหรับการออกแบบกะทัดรัด
- แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำและประสิทธิภาพด้านภาระงานดีเยี่ยมภายใต้สภาพภาระงานสูงและอัตราเร็วต่ำ
- ใช้งานได้ที่ค่า PV แม้ในเขตพ้นที่ใช้ความเร็วปานกลางและสูงเมื่อหล่อลื่น
- ใช้งานกับช่วงอุณหภูมิได้กว้างมากตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูงมีความต้านทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม
- มีความเสถียรของขนาดความแข็งแรงทางกล และการนำความร้อนดีเยี่ยม
- มีผลิตภัณฑ์ LFCF มาตรฐานเนื้อบาง 0.5 มม. ให้เลือกเพื่อประหยัดพื้นที่

 

  Oiles Drymet LFB , Oiles Drymet LFF

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Toughmet

รองลื่นสำหรับการนำไปใช้งานอุณหภูมิสูงและภาระงานสูงซึ่งมีความต้านทานต่อสิ่งแปลกปลอมดีเยี่ยม
ซีรีส์ Oiles Toughmet เป็นรองลื่นสำหรับการนำไปใช้งานอุณหภูมิสูงและภาระงานสูงซึ่งประกอบด้วยวัสดุสองชั้น ได้แก่ ชั้นโลหะเจือทองแดงจากการเผาผนึกที่มีสารหล่อลื่นชนิดของแข็งพิเศษกระจายตัวสม่ำเสมอและละเอียด และวัสดุโลหะรองหลัง


- มีการรับน้ำหนักและความต้านทานต่อความร้อนดีเยี่ยม ทั้งยังนำไฟฟ้าด้วย
- แสดงประสิทธิภาพดีเยี่ยมแม้ในการทำงานแบบกลับไปกลับมาแบบแกว่งสาย และแบบเป็นครั้งคราว
- แสดงประสิทธิภาพดีเยี่ยมมากจากการกักน้ำมัน ความแข็งแรงของชั้นโลหะเจือทองแดงจากการเผาผนึก และสารหล่อลื่นชนิดของแข็ง
- รองลื่นบางทำให้มีการออกแบบกะทัดรัด
- มี Toughmet L พร้อมวัสดุโลหะรองหลังเหล็กกล้าสเตนเลสให้เลือกใช้เป็นเกรดพเศษด้วย

Oiles Toughmet TMB


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 

 

Series # 80

รองลื่นพลาสติกที่ผลิตได้จำนวนมากพร้อมการใช้งานหลากหลายแบบ
ซีรีส์ Oiles 80 เป็นรองลื่นชนิดหล่อลื่นในตัวเองผลิตจากโพลีอะซีทัลโดยมีน้ำมันหล่อลื่นและสารตัวเติมพิเศษกระจายตัวสม่ำเสมอกัน


- ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น มีการรับน้ำหนักและความต้านทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
- ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำและคุณสมบัติจำเพาะด้านอัตราเร็วดีเยี่ยม
- ป้องกันการลื่นสุดุดและเสียงแหลมดัง
- ฉีดขึ้นรูปและผลิตเป็นรูปร่างซับซ้อนได้มีกำลังผลิตเน้นปริมาณที่ดี
- มีผลิตภัณฑ์และวัสดุมาตรฐานสำหรับการกัดกลึงด้วยเครื่องให้เลือกใช้งานหลายขนาด

 

 Oiles 80B (Bushings)Oiles 80F (Flange Bushings)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hiplast

บางเพียง 0.5 มม. ช่วยให้มีระยะเผื่อเท่ากับศูนย์ ซีรีส์ Oiles Hiplast เป็นรองลื่นชนิดหล่อลื่นในตัวเองซึ่งประกอบด้วย
วัสดุฐานตาข่ายโลหะและพลาสติกโพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนที่เคลือบด้วยสารตัวเติมการสึกหรอ

 

- ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น มีการรับน้ำหนักและความต้านทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม บางเพียง 0.5 มม. ช่วยให้มีการออกแบบกะทัดรัด
- มีความท้านทานต่อสารเคมีและความร้อนดีเยี่ยม
- วิธีการติดตั้งพิเศษเฉพาะสำหรับซีรีส์ Hiplast ช่วยให้มีระยะเผื่อเท่ากับศูนย์(การป้องกันการหลวมคลอน)
- ตาข่ายโลหะมีค่าสัมประสิทธิการขยายตัวจากความร้อนต่ำกว่า และมีการนำความร้อนสูงกว่ารองลื่นพลาสติก
- กดขึ้นรูปและมีให้เลือกใช้ได้ในรูปแบบที่ต้องการ

 

 

 

Oiles Hiplast N/E HPF

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Drymet ST

รองลื่นวัสดุหลายชั้นที่มีคุณสมบัติจำเพาะด้านอัตราเร็วและภาระงานดีขึ้นจาก Oiles 80
ซีรีส์ Oiles Drymet ST เป็นรองลื่นชนิดหล่อลื่นในตัวเองซึ่งประกอบด้วยวัสดุสามชั้น ได้แก่ ชั้นผิวของ Oiles 80,สัมฤทธิ์เผาผนึก และโลหะรองหลัง

- ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น และแสดงค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานต่ำและประสิทธิภาพด้านภาระงานดีเยี่ยม
- แสดงความต้านทานค่อการสึกหรอดีเยี่ยมในการนำไปใช้งานในตำแหน่งที่ไม่ค่อยเกิดแผ่นฟิล์มน้ำมัน เช่น การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา การแกว่งสาย การเริ่มและหยุดทำงานบ่อยครั้ง เป็นต้น
- รองลื่นบางทำให้มีการออกแบบกะทัดรัด
- ความเสถียรของขนาด ความแข็งแรงทางกล และการนำความร้อนดีเยี่ยม
- มีชนิดหนาซึ่งช่วยให้ตัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในได้ให้เลือกใช้อีกด้วยหากต้องใช้ความเที่ยงตรงสูงด้านขนาด
- มีผลิตภัณฑ์มาตรฐานและวัสดุแผ่นหลายขนาดให้เลือกใช้

 Oiles Drymet ST 70B

 

 

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


 

 

Series # 500 SP

ซีรีส์ Oiles 500SP เป็นรองลื่นชนิดหล่อลื่นในตัวเองซึ่งประกอบด้วยวัสดุฐานโลหะเจือทองเหลืองความแข็งแรงสูงที่ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโ,ยีการหล่อขั้นสูงและมีสารหล่อลื่นชนิดของแข็งฝังตัวอยู่ อาจผสมรวมกับสารหล่อลื่นชนิดของแข็งหลายชนิดตามแต่สภาพการใช้งาน


- ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น และแสดงประสิทธิภาพสูงภายใต้การทำงานที่มีภาระงานสูงและอัตราเร็วต่ำ
- แสดงความต้านทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมในการนำไปใช้งานในตำแหน่งที่ไม่ค่อยเกิดแผ่นฟิล์มน้ำมัน เช่น การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา การแกว่งสาย การเริ่มและหยุดทำงานบ่อยครั้ง เป็นต้น
- ความต้านทานต่อสารเคมีและความต้านทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
- ความเสถียรของขนาด ความแข็งแรงทางกล และการนำความร้อนดีเยี่ยม
- มีผลิตภัณฑ์มาตรฐานให้เลือกใช้งานหลาหลาย

 Oiles Series 500SP1 SPB

 

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


 

 

Cermet G

รองลื่นที่มีความต้านทานต่อความร้อนดีเยี่ยม
ซีรีส์ Oiles Cerme G เป็นรองลื่นชนิดหล่อลื่นในตัวเองสำหรับอุณหภูมิสูงซึ่งผลิตจากโลหะเจือจากการเผาผนึก โดยมีสารหล่อลื่นชนิดของแข็งที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยแกรไฟต์กระจายตัวอยู่


- ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น มีความต้านทานต่อความร้อนดีเยี่ยม
- ไม่เกิดรอยแตกร้าวหรือการโตแม้ต้องเจอกับอุณหภูมิสูงซ้ำซาก
- แสดงประสิทธิภาพดีเยี่ยมในตำแหน่งที่ร้อนและหล่อลื่น
- มีวัสดุสำหรับการกัดกลึงด้วยเครื่องจักรให้เลือกใช้


 Oiles Cermet G 55S

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


 

 

Cermet M 

รองลื่นจากวัสดุเผาผนึกขนาดเล็กที่มีคุณสมบัติจำเพาะด้านอัตราเร็วดีเยี่ยม
ซีรีส์ Oiles Cerme M เป็นรองลื่นชนิดหล่อลื่นในตัวเองซึ่งผลิตจากโลหะเจือจางการเผาผนึกโดยมีสารหล่อลื่นชนิดของแข็งที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโมลิบดินัมไดซัลไฟด์กระจายตัวอยู่


- ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น และแสดงประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อมีการหล่อลื่น
- แสดงความต้านทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมในการนำไปใช้งานในตำแหน่งที่ไม่ค่อยเกิดแผ่นฟิล์มน้ำมัน เช่น การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมา การแกว่งสาย การเริ่มและหยุดทำงานบ่อยครั้ง เป็นต้น
- มีผลิตภัณฑ์และวัสดุมาตรฐานสำหรับการกัดกลึงด้วยเครื่องให้เลือกใช้งานหลายขนาด

cermet m

 Oiles Cermet M 54B

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Series # 2000

รองลื่นพร้อมความต้านทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมที่อาจนำมาใช้ได้ทุกทิศทาง
ซีรีส์ Oiles 2000 เป็นรองลื่นวัสดุหลายชั้นจากวัสดุประกอบซึ่งประกอบด้วยผิวเลื่อนไถลที่ผลิตจากวัสดุเผาผนึกพิเศษและวัสดุโลหะรองหลังสารหล่อลื่นชนิดของแข็งซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากแกรไฟต์จะกระจายตัวอยู่ในชั้นวัสดุเผาผนึกที่มีการเผาผนึกและแทรกน้ำมันไว้


- สารหล่อลื่นชนิดของแข็งกระจายตัวช่วยให้มีการเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางและมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมสำหรับการเคลื่อนที่เล็กน้อย
- ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น
- มีการรับน้ำหนัก คุณสมบัติจำเพาะด้านอัตราเร็ว และความต้านทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
- มีผลิตภัณฑ์และแผ่นวัสดุมาตรฐานสำหรับการกัดกลึงด้วยเครื่องเพิ่มเติมให้เลือกใช้งานหลายขนาด

2000

 Oiles Series 2000 CBB

 

 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


      

Olies Slide Shifter S Type

ชุดตัวนำทางสำหรับเคลื่อนที่ไปกลับมาเชิงเส้น ซึ่งมีความต้านทานต่อการสึกหรอการรับน้ำหนักและความต้านทานต่อสิ่งแปลกปลอมดีเยี่ยม

 

- ความต้านทานการกัดกร่อน
  รางนำทางเป็น S45C ชุบโครเมียมเพื่อให้ต้านทานการกัดกร่อนดียิ่งขึ้น
- การออกแบบหลากหลายรูปแบบรางอาจต่อรวมกันได้ จึงมีการออกแบบได้อย่างมีอิสระ
- การออกแบบกะทัดรัด
  ซีรีส์ชนิด S เป็นตัวนำเลื่อนไถลขนาดกะทัดรัดและชนิดหางเหยี่ยวทรงตัน
- การปรับระยะเผื่ออาจปรับระยะเผื่อของแท่นเลื่อนได้ง่ายโดยเพียงแค่ดึงและดันลิ่มด้วยสลักเกลียว


 

 

      

     

       Olies Slide Shifter S Type   

     

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                           

 

            

Oiles สำหรับไฟฟ้าพลังน้ำและประตูน้ำ

ซีรีส์ 500 ชนิดพิเศษ และตัวรองลื่นแบบพลาสติก ซึ่งถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ หรือประตูเขื่อน


- มีความต้านทานการสึกหรอเป็นเลิศในในสถานที่ซึ่งฟิล์มน้ำจับตัวได้ยาก
- สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่น ทนทานต่อปฏิกิริยาทางเคมีที่โดดเด่น  
- ประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่อาจเทียบได้ภายใต้สภาวะที่ต้องรับภาระมาก

                                                                                                                                                                                                                                                                

            

            

Oiles สำหรับใช้ในน้ำ และประตูเขื่อน                                 

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -