บริษัท เพลนตี้ พีทูดี จำกัด   ( สำนักงานใหญ่ )


14/11 อาคาร วี.เค. บิวดิงส์, ชั้นที่ 5 อาคาร A ซอยเจริญราษฎร์ 8 (อยู่ดี) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร  (662) 291-9933 (Automatic 8 Lines)        

เวลาทำการ [ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 ]